Quangcuong giúp e với nha e cảm ơn Câu 1.Cho các nguyên tố : Clo( Z=17) ; photpho (Z = 15) ; Kali( Z=19) 1, Xác định vị trí của các nguyên tố trên tro

Question

Quangcuong giúp e với nha e cảm ơn
Câu 1.Cho các nguyên tố : Clo( Z=17) ; photpho (Z = 15) ; Kali( Z=19)
1, Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn
2, Các nguyên tố trên là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?
3, Viết công thức oxit cao nhất, Công thức hợp chất khí với hidro( nếu có), công thức hidroxit
4, So sánh tính chất hóa học của P với các nguyên tố N(Z= 7) và Cl(Z= 17).
So sánh tính chất hóa học của Kali với các nguyên tố Na( Z=11) và Ca(Z=20)

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-12-01T17:43:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:44:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Cl:Nguyên tử của nguyên tố có điện tích hạt nhân là 17+ nên ở ô thứ 17, chu kì 3 và nhóm VII.

     P:Nguyên tử của nguyên tố có điện tích hạt nhân là 15+ nên ở ô thứ 15, chu kì 3 và nhóm V.

     K:Nguyên tử của nguyên tố có điện tích hạt nhân là 19+ nên ở ô thứ 19, chu kì 4 và nhóm I.

  2. Cl là phi kim vì đứng gần cuối chu kì 3 và gần đầu nhóm VII

      P là phi kim vì đứng gần cuối chu kì 3 và gần đầu nhóm V

      K là kim loại vì đứng đầu chu kì 4 và ở nhóm I

  3.Công thức oxit:P2O5, K2O

    Công thức hợp chất khí với hidro: HCl

    Công thức hidroxit: KOH

  4 và 5 mik ko biết làm. 

  0
  2021-12-01T17:44:26+00:00

  1. 

  Cl: [Ne] 3s2 3p5 

  => Ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA 

  P: [Ne] 3s2 3p3 

  => Ô 15, chu kì 3, nhóm VA

  K: [Ar] 4s1 

  => Ô 19, chu kì 4, nhóm IA 

  2. 

  Cl, P là phi kim vì ở nhóm lớn 

  K là kim loại vì ở nhóm nhỏ 

  3. 

  Cl: Cl2O7, HCl, HClO4 

  P: P2O5, PH3, H3PO4 

  K: K2O, KOH 

  4. 

  N: [He] 2s2 2p3 

  Cùng nhóm P nhưng chu kì nhỏ hơn => Tính phi kim mạnh hơn P 

  Cl nhóm VIIA, P nhóm VA. Hai nguyên tố cùng chu kì => Tính phi kim Cl mạnh hơn P 

  Na: [Ne] 3s1 

  Na, K cùng nhóm. Na ở chu kì nhỏ hơn K => Tính kim loại K mạnh hơn Na 

  Ca: [Ar] 4s2 

  Ca nhóm IIA. K nhóm IA. Hai nguyên tố cùng chu kì => Tính kim loại Ca yếu hơn K

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )