Quốc gia đầu tiên của khu vực Mĩ La – tinh giành được độc lập là A: Cu Ba. B: Ni-ca-ra-goa. C: Cô-lôm-bi-a. D: Bra-xin.

Question

Quốc gia đầu tiên của khu vực Mĩ La – tinh giành được độc lập là
A:
Cu Ba.
B:
Ni-ca-ra-goa.
C:
Cô-lôm-bi-a.
D:
Bra-xin.

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-24T01:08:32+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:09:55+00:00

  Quốc gia đầu tiên của khu vực Mĩ La – tinh giành được độc lập là

  A: Cu Ba. B: Ni-ca-ra-goa. C: Cô-lôm-bi-a. D: Bra-xin.

  0
  2021-07-24T01:10:14+00:00

  Quốc gia đầu tiên của khu vực Mĩ La – tinh giành được độc lập là

  A: Cu Ba.

  B: Ni-ca-ra-goa.

  C: Cô-lôm-bi-a.

  D: Bra-xin.

  giải thích đây là cuộc chiến anh hùng quyết liệt vì vậy đã giành độc lập sớm nhất

  hay thì a xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )