Quốc gia ở Châu Á giành độc lập sớm nhất là A: Trung Quốc. B: Ấn Độ. C: Việt Nam. D: In-đô-nê-xi-a.

Question

Quốc gia ở Châu Á giành độc lập sớm nhất là

A:
Trung Quốc.
B:
Ấn Độ.
C:
Việt Nam.
D:
In-đô-nê-xi-a.

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-10-28T12:20:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:22:00+00:00

  Câu nha bạn !!!

  0
  2021-10-28T12:22:09+00:00

  Quốc gia ở Châu Á giành độc lập sớm nhất là
   A:
  Trung Quốc.
   B:
  Ấn Độ. 
   C:
  Việt Nam.
   D:
  In-đô-nê-xi-a.

  (Cũng là nước lập đảng cộng sản sớm nhất)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )