Quy đồng các phân số a) -4/7 và 8/9 và -10/21 b) 5/2² × 3 và 7/2³ × 11 Nhanh mình cho 5sao

Question

Quy đồng các phân số
a) -4/7 và 8/9 và -10/21
b) 5/2² × 3 và 7/2³ × 11
Nhanh mình cho 5sao

in progress 0
Remi 6 ngày 2021-12-03T21:26:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:27:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) MC : 252

       TSP : 36 ; 28 ; 12

  -4/7 = -4×36 ; 7×36 = -144/252

  8/9 = 8×28 ; 9×28 = 224/252

  -10/21 = -10×12 ; 21×12 = -210/252

  b) 5/2²× 3 = 5/12     7/2³×11 = 7/88

  MC : 264

  TSP : 22 ; 3

  5/12 = 5×22 ; 12×22 = 110/264

  7/88 = 7×3 ; 88×3 = 21/264

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

  0
  2021-12-03T21:27:50+00:00

  $a) \dfrac{-4}{7}=\dfrac{-4×36}{7×36}=\dfrac{-144}{252}$

  $\dfrac{8}{9}=\dfrac{8×28}{9×28}=\dfrac{224}{252}$

  $\dfrac{-10}{21}=\dfrac{-10×12}{21×12}=\dfrac{-210}{252}$

  $b) \dfrac{5}{12}=\dfrac{5×22}{12×22}=\dfrac{110}{264}$

  $\dfrac{7}{88}=\dfrac{7×3}{88×3}=\dfrac{21}{264}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )