quy đồng mẫu số các phân số a,7 phần 10 và3 phần 20

Question

quy đồng mẫu số các phân số a,7 phần 10 và3 phần 20

in progress 0
Ariana 5 tháng 2021-07-15T11:47:42+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:49:13+00:00

  $\frac{7}{10}=$ $\frac{14}{20}$

  0
  2021-07-15T11:49:41+00:00

  Đáp án: 7/10 và 3/20

    7/10= 14/20 ; 3/20 giữ nguyên

     Vậy quy đồng mẫu số 7/10 và 3/20 ta được 14/20 và 3/20

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )