quy đồng tử số các phân số sau 4/ 11,5/12 và 3/5

Question

quy đồng tử số các phân số sau 4/ 11,5/12 và 3/5

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-10-26T18:40:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-26T18:41:44+00:00

  Đáp án :

  Tử số chung : `3×4×5=60`

  `+)4/(11)=(4×15)/(11×15)=(60)/(165)`

  `+)5/(12)=(5×12)/(12×12)=(60)/(144)`

  `+)3/5=(3×20)/(5×20)=(60)/(100)`

  0
  2021-10-26T18:42:02+00:00

  Đáp án:

  `TSC=60`

  Giải thích các bước giải:

  `4/11=60/165`

  `5/12=69/144`

  `3/5=60/100`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )