Quy luật phân li của Men đen đã đề cập tới bao nhiêu nội dung sau đây? (I). Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định. (II). Tr

Question

Quy luật phân li của Men đen đã đề cập tới bao nhiêu nội dung sau đây?
(I). Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
(II). Trong tế bào sinh dưỡng, các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp.
(III). Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử.
(IV). Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền quy định cặp tính trạng tương phản thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế di truyền các tính trạng.

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-28T14:28:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:29:51+00:00

  Đáp án:

   Bài làm:

  Quy luật phân li của Men đen đã đề cập tới bao nhiêu nội dung sau đây?

  (I). Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

  (II). Trong tế bào sinh dưỡng, các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp.

  (III). Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử.

  (IV). Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền quy định cặp tính trạng tương phản thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế di truyền các tính trạng.

             Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!! >.<

   

  0
  2021-10-28T14:30:22+00:00

  Đáp án:

   2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )