Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê ?

Question

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê ?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-11-13T06:20:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:21:49+00:00

  – Hoạt động: 

  + Nông nô nhận đất để canh tác hằng năm nộp tô thuế cho lãnh chúa. Cuộc sống thì khó khăn, đói nghèo, cực khổ

  + Lãnh chúa thì bóc lột nông nô và nô lệ. Cuộc sống sung sướng, xa hoa

  – Đặc trưng kinh tế: tự cung tự cấp, đóng kín trong lãnh địa phong kiến

  0
  2021-11-13T06:22:33+00:00

  – Cướp bóc của cải, tài nguyên từ các thuộc địa.

  – Buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi qua châu Mĩ và châu Âu.

  – Cướp biển.

  – Quý tộc, tư sản dùng bạo lực “rào đất, cướp ruộng”. Hàng vạn nông nô mất ruộng, và làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

  – Từ đó, quý tộc và tư sản đac có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo những người làm thuê.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )