quy trình chăm sóc cây ăn quả: -làm cỏ vun xới -bón phân thúc -tạo hình sủa cành -tưới nước

Question

quy trình chăm sóc cây ăn quả:
-làm cỏ vun xới
-bón phân thúc
-tạo hình sủa cành
-tưới nước

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-07-12T10:56:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:57:26+00:00

  quy trình chăm sóc cây ăn quả: ( theo mik là ntn)

  -làm cỏ vun xới

  -tạo hình sủa cành

  -tưới nước

  -bón phân thúc

  0
  2021-07-12T10:57:52+00:00

  Quy trình chăm sóc cây ăn quả là:

  -Làm cỏ vun xới 

  -Tạo hình sủa cành 

  -Tưới nước

  -Bón phân thúc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )