Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề (bài học) trong môn GDCD ở THCS được giới thiệu trong Nội dung 3 có gì khác so với quy trình hiệ

Question

Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề (bài học) trong môn GDCD ở THCS được giới thiệu trong Nội dung 3 có gì khác so với quy trình hiện nay quý thầy/cô đang thực hiện ở trường phổ thông?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-07-29T03:32:48+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:33:51+00:00

  – Lựa chọn các PP phải có sự đáp ứng tốt đối với mục tiêu dạy học và nội dung dạy học chủ đề/bài học.

  – Thông qua các KTDH GV áp dụng, HS chủ động, tích cực tham gia hoạt động để hoàn thành sản phẩm học tập, là minh chứng về kết quả của năng lực và phẩm chất HS.

  – Sản phẩm học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng đúng mục tiêu dạy học kết hợp chặt chẽ với nội dung, PP, KTDH. 

  – Cần áp dụng các KTDH tích cực để HS sử dụng phương tiện, học liệu một cách hiệu quả để hoàn thành sản phẩm học tập.

  Nhớ vote, tim và cho mik xin ctlhn nha bn iu !!!!

  0
  2021-07-29T03:34:30+00:00

  – Dựa trên các YCCĐ đã xác định và ngữ liệu đã chọn, GV sẽ xác định các NL chung và PC chủ yếu có liên quan, có thể khai thác trên ngữ liệu đã chọn.

  – Những đánh giá của GV về PC, NL của HS cũng như các kiến thức nền liên quan đến bài học mà các em đã có sẵn cũng rất quan trọng vì dựa trên các đánh giá này mà GV có thể điều chỉnh tăng mức độ các YCCĐ của bài học.

  – Thời lượng cho bài học cũng có thể là một căn cứ để GV tính toán chọn những YCCĐ nào cho bài học, nhất là với những YCCĐ có thể được dạy lặp đi lặp lại ở nhiều bài thì GV cần tính toán thời lượng để sắp xếp bài nào sẽ dạy chính còn bài nào sẽ là hỗ trợ luyện tập, bổ sung.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )