quyền đảm bảo an toàn thư tín , điện thoại điện trì

Question

quyền đảm bảo an toàn thư tín , điện thoại điện trì

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-15T20:04:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:06:26+00:00

  -Mọi người đều có quyền bí mật thư tín, điện tín, điện thoại và các hình thức trao đổi thông tin khác.

  -Không ai được bóc, mở kiểm soát thu giữ trái luật thư tín, điện thoại của người khác. 

  0
  2021-08-15T20:06:36+00:00

   Quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại điện trì nghĩa là  không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )