quyền đc bảo vệ của trẻ em là gì?

Question

quyền đc bảo vệ của trẻ em là gì?

in progress 0
Isabelle 2 năm 2021-07-20T14:22:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:23:06+00:00

  Quyền được bảo vệ: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

  0
  2021-07-20T14:23:21+00:00

  → Quyền được bảo vệ của trẻ em

  – Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch

  – Được nhà nước bảo vệ tính mạng , nhân phẩm , thân thể và danh dự 

  `\text{@Cheese}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )