quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,điện tín, là

Question

quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,điện tín, là

in progress 0
Ivy 4 tháng 2021-08-25T07:36:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:37:27+00:00

   – Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.

  0
  2021-08-25T07:37:48+00:00

  quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín ,điện thoại ,điện tín có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín điện tín của người khác ,không được nghe trộm điện thoại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )