Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, danh dự và phẩm chất của công dân được quy định như thế nào?

Question

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, danh dự và phẩm chất của công dân được quy định như thế nào?

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-16T06:46:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:47:55+00:00

  -.-

  quyen-duoc-phap-luat-bao-ho-ve-tinh-mang-than-the-danh-du-va-pham-chat-cua-cong-dan-duoc-quy-din

  0
  2021-07-16T06:48:11+00:00

  * Pháp luật nước ta quy định:

  – Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.

  Ví dụ : Không ai được bắt giam người tùy tiện trừ có quyết định của Viện kiểm sát và tòa án.

  – Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là: Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác… đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

  Ví dụ : Không được đánh người tùy tiện ; không được mắng chửi người khác tùy tiện.

  – Chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.

  – Phải biết tự bảo vệ quyền của mình, tố cáo những việc làm sai trái với qui định của pháp luật.

  – Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )