Quyền học tập của công dân được thể hiện A. Mọi công dân được bình đẳng về quyền học tập B. Mỗi người chỉ được học 1 nghành nghề mà mình chọn C. Ngườ

Question

Quyền học tập của công dân được thể hiện
A. Mọi công dân được bình đẳng về quyền học tập
B. Mỗi người chỉ được học 1 nghành nghề mà mình chọn
C. Người già không được đi học
D. Có thể trốn học, bỏ học nếu mình thích

in progress 0
Reagan 4 tháng 2021-08-22T13:43:24+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:44:55+00:00

  Đáp án là A.

  #chucbanhoctot

  0
  2021-08-22T13:45:12+00:00

  Quyền học tập của công dân được thể hiện

  A. Mọi công dân được bình đẳng về quyền học tập

  B. Mỗi người chỉ được học 1 nghành nghề mà mình chọn

  C. Người già không được đi học

  D. Có thể trốn học, bỏ học nếu mình thích

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )