Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền: * 1 điểm D, Quan trọng nhất của công dân a, được pháp luật quy định C, Cơ bản của công dân b, quan

Question

Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền: *
1 điểm
D, Quan trọng nhất của công dân
a, được pháp luật quy định
C, Cơ bản của công dân
b, quan trọng của mọi tổ chức, cá nhân
Điền từ đúng vào chỗ trống: Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi…..tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
1 điểm
Lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây:
1 điểm
a, Căn hộ chung cư của cá nhân
b, Đường giao thông, cầu, cống
c, Công viên cây xanh do Nhà nước đầu tư, xây dựng, quản lý.
d, Quán karaoke, vũ trường, quán nhậu
đ, Bệnh viện do Nhà nước đầu tư xây dựng
Phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội …cùng các tài sản mà pháp luật quy định là của Nhà nước đều:
1 điểm
a, thuộc sở hữu của chính quyền
b, thuộc sở hữu toàn dân
c, thuộc sở hữu của công dân
d, thuộc lợi ích công cộng
Những lợi ích dành cho mọi người và xã hội được gọi là
1 điểm
a, lợi ích tập thể
b, lợi ích toàn dân
c, lợi ích quốc gia
d, lợi ích công cộng
Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản là quyền
1 điểm
a, chiếm hữu
b, chiếm đoạt
c, chiếm dụng
d, định đoạt
Quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứt bỏ…được gọi là quyền:
1 điểm
a, Chuyển nhượng
b, Thừa kế
c, định đoạt
d, nắm giữ, quản lý
đối với tài sản thuộc quyền sở hữ của người khác, công dân phải có những nghĩa vụ nào sau đây:
1 điểm
a, tôn trọng quyền sở hữu của người khác
b, bảo vệ và trực tiếp quản lý, sử dụng
c, Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật
d, khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn cho chủ sở hữu
đ, Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu.
Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là ngày:
1 điểm
a, ngày 10 tháng 4 hàng năm
b, ngày 4 tháng 10 hàng năm
C, ngày 14 tháng 4 hàng năm
d, ngày 14 tháng 10 hàng năm
Tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại thường dẫn đến những hậu quả nào sau đây:
1 điểm
a, Tệ nạn xã hội
b, con người bị tàn phế mất khả năng lao động
c, gây tổn thất về tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội
d, thất nghiệp
đ, chết người
e, bị mọi người xa lánh

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-09-01T22:03:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:05:09+00:00

  1 B nhé

  0
  2021-09-01T22:05:12+00:00

  Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền: * 1 điểm

  D, Quan trọng nhất của công dân

  a, được pháp luật quy định

  C, Cơ bản của công dân

  b, quan trọng của mọi tổ chức, cá nhân

  Điền từ đúng vào chỗ trống: Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

  Lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây: 1 điểm

  a, Căn hộ chung cư của cá nhân

  b, Đường giao thông, cầu, cống

  c, Công viên cây xanh do Nhà nước đầu tư, xây dựng, quản lý.

  d, Quán karaoke, vũ trường, quán nhậu

  đ, Bệnh viện do Nhà nước đầu tư xây dựng

  *Câu này có j thiếu thông cảm cho mình nha!

  Quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứt bỏ…được gọi là quyền: 1 điểm

  a, Chuyển nhượng

  b, Thừa kế

  c, định đoạt

  d, nắm giữ, quản lý

  đối với tài sản thuộc quyền sở hữ của người khác, công dân phải có những nghĩa vụ nào sau đây: 1 điểm

  a, tôn trọng quyền sở hữu của người khác

  b, bảo vệ và trực tiếp quản lý, sử dụng

  c, Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật

  d, khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn cho chủ sở hữu

  đ, Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu.

  Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là ngày: 1 điểm

  a, ngày 10 tháng 4 hàng năm

  b, ngày 4 tháng 10 hàng năm

  C, ngày 14 tháng 4 hàng năm

  d, ngày 14 tháng 10 hàng năm

  Tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại thường dẫn đến những hậu quả nào sau đây: 1 điểm

  a, Tệ nạn xã hội

  b, con người bị tàn phế mất khả năng lao động

  c, gây tổn thất về tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội

  d, thất nghiệp

  đ, chết người

  e, bị mọi người xa lánh

  *Có câu mình không biết hoặc thiếu, sai sót gì thì thông cảm cho mình nhé!

  Học tốt^~^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )