Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì? Nêu nghĩa vụ của công dân và quyền sở hữu.

Question

Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì? Nêu nghĩa vụ của công dân và quyền sở hữu.

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-07-23T04:52:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:53:37+00:00

  Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì? 

  – Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.

   Nêu nghĩa vụ của công dân và quyền sở hữu.

  – Nghĩa vụ của công dân:

  + Nhặt được của rơi trả lại cho chủ sở hữu

  + Khi vay nợ phải trả đúng hạn và đầy đủ

  + Khi mượn phải giữ gìn, bảo quản cẩn thận và dùng xong phải trả lại cho chủ sở hữu

  + Nếu gây thiệt hại về tài sản, phải bồi thường theo quy định của pháp luật

  – Quyền sở hữu:

  + Quyền chiếm hữu

  + Quyền sử dụng

  + Quyền định toạt tài sản của chủ sở hữu

  0
  2021-07-23T04:53:59+00:00

  Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là nghĩa vụ tôn trọng tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác.

  Nghĩa vụ của công dân

  – Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước. – Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn. – Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường

  Quyền sở hữu của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản gồm:Quyền chiềm hữu: trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản, Quyền sử dụng: Khai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản, Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )