Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thể hiện như thế nào ? Liên hệ địa phương ?

Question

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thể hiện như thế nào ? Liên hệ địa phương ?

in progress 0
Piper 1 năm 2021-08-30T21:01:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:03:04+00:00

  -Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được công dân thực hiện bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm hoạt động của công dân tham gia quản lí, tổ chức và xây dựng chính quyền nhà nước, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Công dân còn tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể như thông qua mặt trận, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…

  -( tớ xl nha, tớ ko bik liên hệ địa phương :< )

  0
  2021-08-30T21:03:52+00:00

  -Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được công dân thực hiện bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm hoạt động của công dân tham gia quản lí, tổ chức và xây dựng chính quyền nhà nước, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Công dân còn tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể như thông qua mặt trận, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…

  -Liện hệ đp:

  + Tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng, cán bộ phường…

  + Quyên góp, hỗ trợ các hoạt động tình nguyện…

  Hoc tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )