R1=3 ôm ,R2=6 ôm mắc vào mạch điện với hiệu điện thế U=12V a)tính Rđt và cường độ dòng điện qua mỗi trở khi Rmt//R2 b)tính Rtđ và cường độ dòng điện

Question

R1=3 ôm ,R2=6 ôm mắc vào mạch điện với hiệu điện thế U=12V
a)tính Rđt và cường độ dòng điện qua mỗi trở khi Rmt//R2
b)tính Rtđ và cường độ dòng điện qua mỗi trở khi R1//R2

in progress 0
Vivian 1 tuần 2021-08-29T14:51:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:52:29+00:00

  b) Rtđ= R1.R2/R1+R2=3.6/3.6=2

  Iđm= U/R=12/2=6(A)

  a)Rmt=R1+R2=3+6=9

  Rtđ=9.6/9+6=3.6

  I=12/3.6≈3.4

  xin vote 5*, tim và câu trả lời hay nhất ạ

  thank kiu vilamilk con bò cười

  0
  2021-08-29T14:53:12+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  R = 9\Omega \\
  {I_1} = {I_2} = \dfrac{4}{3}A\\
  b.\\
  R = 2\Omega \\
  {I_1} = 4A\\
  {I_2} = 2A
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  R = {R_1} + {R_2} = 3 + 6 = 9\Omega \\
  {I_1} = {I_2} = I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{12}}{9} = \dfrac{4}{3}A\\
  b.\\
  R = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{{3.6}}{{3 + 6}} = 2\Omega \\
  {U_1} = {U_2} = U = 12V\\
  {I_1} = \dfrac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \dfrac{{12}}{3} = 4A\\
  {I_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{12}}{6} = 2A
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )