Repeat 8[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 45 Bk 10] Repeat 4[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 90 Bk 10] Repeat 8[ Fd 50 Repeat 4[Fd 50 Rt 90] Bk 50 Rt 4

Question

Repeat 8[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 45 Bk 10]
Repeat 4[Repeat 4[Fd 100 LT 90] Fd 90 Rt 90 Bk 10]
Repeat 8[ Fd 50 Repeat 4[Fd 50 Rt 90] Bk 50 Rt 45]
Repeat 4[ Fd 50 Repeat 4[Fd 50 Rt 90] Bk 10 Rt 90]
Các lệnh này nó sẽ ra hình gì ạ?

in progress 0
Raelynn 4 tháng 2021-08-11T11:09:44+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:10:55+00:00

  logo sẽ vẽ 5 hình lục giác 6 cạnh ,mỗi cạnh có độ dài là 50

  0
  2021-08-11T11:11:28+00:00

  Xem hình ! (Mình chú thích trong hình nhé)

  repeat-8-repeat-4-fd-100-lt-90-fd-90-rt-45-bk-10-repeat-4-repeat-4-fd-100-lt-90-fd-90-rt-90-bk-1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )