Ròng roc………… là ròng roc chï ………..1 trųc cô đįnh.Dùng ròng roc …………đê đua 1 vât lên cao có tác dųng thay đôi ………….cůa lu

Question

Ròng roc………… là ròng roc chï ………..1 trųc cô đįnh.Dùng ròng roc …………đê đua 1 vât lên cao có tác dųng thay đôi ………….cůa luc

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-11-01T15:02:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T15:03:18+00:00

  Đáp án:

   Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ có 1 trục cố định.Dùng ròng rọc cố định để đưa một vật lên cao cs tác dụng thay đổi hướng của lực

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-01T15:04:03+00:00

  Đáp án:

  Cố định,quay quanh,cố định,độ lớn

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )