Room 3.1 Mrs Gray’s students. This room is closed for repairs. Lessons in room 4.2 until friday A.Mrs Gray is not coming to the school until friday b.

Question

Room 3.1 Mrs Gray’s students. This room is closed for repairs. Lessons in room 4.2 until friday
A.Mrs Gray is not coming to the school until friday
b.Mrs Gray’s class is going to be on a different day this week.
C.Mrs Gray isnt able to use her usual room at the moment.
-Ghi A,B hoặc C là đc rồi ạ!

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-11T10:39:41+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:40:49+00:00

  ⇒  C.

  Dựa theo nghĩa của câu: Phòng 3.1 là của bà Grey. Căn phòng này đang đóng cửa để sửa chữa. Họ sẽ học tại phòng 4.2 cho đến thứ Sáu. (?)

  `=>` Bà Grey hiện không thể sử dụng căn phòng thường ngày của mình.

  0
  2021-08-11T10:41:36+00:00

  theo mình là câu c

  vì phòng đang sửa rồi nên bà gray không thể sử dụng phòng đó bây giờ được

  câu a,b không liên quan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )