rừng có vai trò chống xói mòn nhờ đặc điểm nào

Question

rừng có vai trò chống xói mòn nhờ đặc điểm nào

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-18T04:03:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:04:26+00:00

  Đáp án:

   khi mưa rơi xuống rừng không trọc thì 1 phần lượng mưa sẽ đọng lại trên là và rừng trọc thì không

  còn cây trong rừng nhờ có bộ rễ nên có thể giúp giữ đất

  học tốt nha

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-18T04:04:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Rừng có vãi trò chống xói mòn nhờ: 

  + Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất

  + Thực vật đặc biệt là thực vật rừng nhờ có hệ rễ giữ đất tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra

  Chúc Em Học Tốt????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )