Rừng nước ta bị tàn phá nghiêm trọng việc khoanh nuôi rừng nhằm mục đích gì đối tượng nào được khoanh nuôi

Question

Rừng nước ta bị tàn phá nghiêm trọng việc khoanh nuôi rừng nhằm mục đích gì đối tượng nào được khoanh nuôi

in progress 0
Ximena 2 năm 2021-07-20T19:06:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T19:07:47+00:00

  – Mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta:

         + Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

         + Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản lượng cao và chất lượng tốt nhất.

         + Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng, chất lượng cao.

  – Đối tượng khoanh nuôi bao gồm:

         + Đất đã mất rừng, nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng.

         + Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tần đất mặt dày trên 30cm.

  (CHÚC BẠN HỌC TỐT^_^)

  0
  2021-07-20T19:08:20+00:00

  Mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta:

         + Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

         + Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản lượng cao và chất lượng tốt nhất.

         + Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng, chất lượng cao..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )