rừng rụng lá của nước ta ở đâu, giải thích (trả lời nhanh giúp mik với cần gấp lắm vote5*)

Question

rừng rụng lá của nước ta ở đâu, giải thích (trả lời nhanh giúp mik với cần gấp lắm vote5*)

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-19T19:03:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:04:41+00:00

  rừng lá rụng của nước ta ở Tây Nguyên vì rừng thưa rụng lá thích hợp với khí hậu có sự phân hóa mùa mưa – khô sâu sắc

  0
  2021-09-19T19:05:24+00:00

  ở tây nguyên, ở đấy thời tiết chia làm 2 mùa mưa và khô.vì thời tiết thay đổi có sự thay đổi về thực vật nên rừng rụng lá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )