ruồi giấm có 2n NST=8 NST. Mỗi tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Hỏi trong tế bào có bao nhiêu NST?

Question

ruồi giấm có 2n NST=8 NST. Mỗi tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Hỏi trong tế bào có bao nhiêu NST?

in progress 0
Remi 6 ngày 2021-09-08T23:49:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:50:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Khi đang ở kì sau của giảm phân mỗi tế bào chứa 2n NST đơn

  Vậy trong tế bào ruồi giấm ở kì sau II có 8 NST đơn 

  0
  2021-09-08T23:50:46+00:00

  Đáp án:

  – Ở kì sau của giảm phân II các NST tồn tại ở dạng 2n NST đơn

  ⇒ Tế bào trên có 8 NST đơn ở kì sau của giảm phân II

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )