rượu có nhiệt độ nóng chảy là -117 độ C và nhiệt độ soi là 78 độ C. khi rót rượu vào một chiếc bình rồi đậy kín nút đạt trong phòng có nhiệt độ là 30

Question

rượu có nhiệt độ nóng chảy là -117 độ C và nhiệt độ soi là 78 độ C. khi rót rượu vào một chiếc bình rồi đậy kín nút đạt trong phòng có nhiệt độ là 30 độ C thì rượu trong bình đang tồn tại ở thể nào? hãy giải thích vì sao

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-10-01T11:11:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:12:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thì rượ vẫn tồn tại ở thể lỏng thôi vì – 117 < 30 < 78 và bình đặt trong phòng thì nhiệt độ của cả bình và rượu bằng nhiệt độ phòng là 30 độ C

  0
  2021-10-01T11:12:44+00:00

  Đáp án:

  + Khi rượu đặt trong phòng 30 độ C thì rượu cũng có nhiệt độ 30 độ C

  + Nhiệt độ sôi của rượu là nhiệt độ tại đó rượu từ lỏng sang khí

  + Nhiệt độ nóng chảy ( cũng bằng với nhiệt độ đông đặc ) là nhiệt độ mà rượu chuyển từ lỏng sang rắn hoặc ngược lại

  ⇒ Với nhiệt độ -117 độ C < t < 87 độ C thì rượu ở thể lỏng

  ⇒ Rượu ở 30 độ C sẽ ở thể lỏng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )