Rúp mìn cái này zới 2 chục xả điểm nhé ! `(x+46)/20 = x . 2/5` Help me

Question

Rúp mìn cái này zới 2 chục xả điểm nhé !
`(x+46)/20 = x . 2/5`
Help me

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-09-02T12:53:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:54:41+00:00

  $\frac{x+46}{20}$ =x.$\frac{2}{5}$ 

  $\frac{x+46}{20}$=$\frac{2x}{5}$ 

  (x+46).5=2x.20

  5x+230-40x=0

  5x-40x=-230

  -35x=-230

  x=-230:-35

  x=$\frac{46}{7}$ 

   

  0
  2021-09-02T12:55:00+00:00

  `(x+46)/20=x. 2/5`

  `(x+46)/20=(x.2)/5`

  `=> (x.2).20=(x+46).5`

  `=>x.40=x.5+ 230`

  `=> x.40- x.5=230`

  `=>x.(40-5)=230`

  `=>x.35=230`

  `=>x=230:35`

  `=>x=46/7`

  chúc học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )