Rút gọn 2020/1×3+2020/3×5+2020/5×7+‧‧‧‧‧+2020/2017×2019

Question

Rút gọn
2020/1×3+2020/3×5+2020/5×7+‧‧‧‧‧+2020/2017×2019

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-08-13T14:02:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:03:24+00:00

  Bạn xem hình! Số xấu

  0
  2021-08-13T14:04:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A=2020/1.3+2020/3.5+…+2020/2017.2019

  A=2020.(1/1.3+1/3.5+…+1/2017.2019

  A=2020/2.(2/1.3+2/3.5+…+2/2017.2019)

  A=2020/2.(1-1/3+1/3-1/5+…+1/2017-1/2019)

  A=2020/2.(1-1/2019)=2020/2.2018/2019=2038180/2019(rút gọn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )