Rút gọn : a) √m^4 b) √4m^6 c) √(x-2) ² d) √(√3- √2) ² + √2 e) √3+2 √2 – √2

Question

Rút gọn :
a) √m^4
b) √4m^6
c) √(x-2) ²
d) √(√3- √2) ² + √2
e) √3+2 √2 – √2

in progress 0
Eva 5 phút 2021-09-10T08:46:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T08:47:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `sqrt{m^4}=x^2`

  b)`sqrt{4m^6}=2m^3`

  c)`sqrt{(x-2)^2}=x-2`

  d,`sqrt{(√3-√2)^2}+√2=√3-√2+√2=√3`

  e,`√3+2 √2 – √2=√3+√2`

  $@kinh0908$

  0
  2021-09-10T08:47:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  √m^4=m²

  √4m^6=2lml^3

  √(x-2)^2=x-2

  √(√3-√2)^2+√2=√3-√2+√2=√3

  √3+2√2-√2=√3+√2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )