Rút gọn bài: (sin2a + sina) : (1 +cos2a + cosa)

Question

Rút gọn bài: (sin2a + sina) : (1 +cos2a + cosa)

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-11T05:34:21+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T05:35:46+00:00

  Đáp án:

  (sin2a + sina) : (1 +cos2a + cosa)

  = (2sinacosa + sina) : (2cos²a + cosa)

  = $\frac{sina(2cosa+1)}{cosa(2cosa+1)}$ = $\frac{sina}{cosa}$ 

  = tana

  0
  2021-10-11T05:36:03+00:00

  Đáp án:

  Mình giải bên trong hình nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )