rút gọn biểu thức x^100+x(y-x^99)-(xy+1000)

Question

rút gọn biểu thức
x^100+x(y-x^99)-(xy+1000)

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-08-05T01:06:39+00:00 2 Answers 130 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-05T01:08:09+00:00

  $x^{100}$+x(y-$x^{99}$)-(xy+1000)

  = $x^{100}$+xy-$x^{100}$-xy-1000

  = -1000

   

  0
  2021-08-05T01:08:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `x^100+x(y-x^99)-(xy+1000)`
  `=x^100+xy-x^100-xy-1000`
  `=-1000`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )