Rút gọn biểu thức ( 3x-1 ) ( 2x+7) – 3x (2x+6) -x -7 = 0

Question

Rút gọn biểu thức
( 3x-1 ) ( 2x+7) – 3x (2x+6) -x -7 = 0

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-15T02:36:14+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:37:41+00:00

  Đáp án:

  0
  2021-09-15T02:37:45+00:00

  Đáp án: 0.3

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )