Rút gọn biểu thức : A) (5-3x)×5x+15x^2 B) (4x^2y^3-10xy^3)÷2xy^2+5y C) (3x^2y-2xy^3)÷xy

Question

Rút gọn biểu thức :
A) (5-3x)×5x+15x^2
B) (4x^2y^3-10xy^3)÷2xy^2+5y
C) (3x^2y-2xy^3)÷xy

in progress 0
Margaret 4 tuần 2021-08-12T02:48:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:49:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T02:50:01+00:00

  a) Ta có

  $(5-3x) .5x + 15x^2 = 25x – 15x^2 + 15x^2 = 25x$

  b) Ta có

  $(4x^2y^3 – 10xy^3) : 2xy^2 + 5y = 4x^2 y^3 : 2xy^2 – 10xy^3 : 2xy^2 + 5y$

  $= 2 x y – 5 y + 5y = 2xy$

  c) Ta có

  $(3x^2y – 2xy^3) : xy = 3x^2y : xy – 2xy^3 : xy$

  $= 3x – 2y^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )