rút gọn biểu thức: căn 25a mũ 4 -3a mũ 2 với mọi x

Question

rút gọn biểu thức: căn 25a mũ 4 -3a mũ 2 với mọi x

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-07-08T20:16:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:17:51+00:00

  Đáp án:`=2a^2`.

   

  Giải thích các bước giải:

  `\sqrt{25a^4}-3a^2`

  `=\sqrt{(5a^2)^2}-3a^2`

  `=|5a^2|-3a^2`

  `=5a^2-3a^2`

  `=2a^2`.

  0
  2021-07-08T20:17:57+00:00

  `#DyHungg`

  `\sqrt{25a^4}-3a^2`

  `=\sqrt{(5a^2)^2}-3a^2`

  `=|5a^2|-3a^2`

  `=5a^2-3a^2`

  `=2a^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )