Rút gọn biểu thức Q ta được 1/2 căn x.Tìm a để Q=2Q bình(tìm a để Q =2Q mũ 2)

Question

Rút gọn biểu thức Q ta được 1/2 căn x.Tìm a để Q=2Q bình(tìm a để Q =2Q mũ 2)

in progress 0
Aaliyah 15 phút 2021-09-17T01:02:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:03:28+00:00

  Đáp án:

  $x=1$

  Giải thích các bước giải:

   $Q=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ $(x>0)$

  Ta có: $Q=2Q^2$

             $⇔2Q^2-Q=0$

             $⇔Q(2Q-1)=0$

            \(⇔\left[ \begin{array}{l}Q=0\\2Q-1=0\end{array} \right.\)

            \(⇔\left[ \begin{array}{l}Q=0\\Q=\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)

  +) $Q=0⇔\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=0$

       $⇒$ Không có giá trị nào của $x$ thỏa mãn

  +) $Q=\dfrac{1}{2}⇔\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2}$

       $⇔2\sqrt{x}=2$

       $⇔\sqrt{x}=1$

       $⇔x=1$ (TM)

  Vậy để $Q=2Q^2$ thì $x=1$

  0
  2021-09-17T01:04:13+00:00

  \(\begin{array}{l}
  Q = \frac{1}{{2\sqrt x }}\\
  Q = 2{Q^2} \Leftrightarrow \frac{1}{{2\sqrt x }} = 2.{\left( {\frac{1}{{2\sqrt x }}} \right)^2}\,\,\left( {x > 0} \right)\\
  \Leftrightarrow \frac{1}{{2\sqrt x }} = \frac{1}{{2x}} \Rightarrow x = \sqrt x \Leftrightarrow x – \sqrt x = 0\\
  \Leftrightarrow \sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\left( {ktm} \right)\\
  x = 1\left( {tm} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )