Rút gọn biểu thức sau : A= $2^{100}$ – $2^{99}$ + $2^{98}$ + …….. + $2^{2}$ – 2

Question

Rút gọn biểu thức sau :
A= $2^{100}$ – $2^{99}$ + $2^{98}$ + …….. + $2^{2}$ – 2

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-24T20:23:17+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:24:18+00:00

  Đáp án:  Mình sửa lại dấu + sau `2^98` là dấu – nhé

   

  Giải thích các bước giải:

  `A = 2^100 – 2^99 + 2^98 – …. + 2^2 – 2`

  `⇒ 2A = 2^101 – 2^100 + 2^99 – … + 2^3 – 2^2`

  `⇒ 2A + A = 2^101 – 2`

  `⇒ 3A = 2^101 – 2`

  `⇒ A = (2^101 – 2)/3`

   

  0
  2021-08-24T20:24:31+00:00

  Đáp án:

   A = ( 2¹⁰¹ – 2) : 3

  Giải thích các bước giải:

   A = 2¹⁰⁰ – 2⁹⁹ + 2⁹⁸ – … + 2² – 2

  => 2A = 2( 2¹⁰⁰ – 2⁹⁹ + … + 2² – 2)

  => 2A = 2¹⁰¹ – 2¹⁰⁰ + … + 2³ – 2² 

  => 2A + A = 2¹⁰¹ – 2 

  => 3A = 2¹⁰¹ – 2

  => A = ( 2¹⁰¹ – 2) : 3

  Vậy A = ( 2¹⁰¹ – 2) : 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )