Rút gọn bt: 3 / √5 – √2 + 4 / √6 + √2

Question

Rút gọn bt: 3 / √5 – √2 + 4 / √6 +
√2

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-21T04:10:54+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:12:13+00:00

  Đáp án: 2,97

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-21T04:12:49+00:00

  Đáp án: căn 5 + căn 6

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )