rút gọn đa thức sau : 2x^3y^4 + x^3 – y^4

Question

rút gọn đa thức sau :
2x^3y^4 + x^3 – y^4

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-16T16:33:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:34:38+00:00

  Đáp án:

   Không thể rút gọn thêm nữa

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )