rút gọn giúp mình với (x-5)^4/(4-x)^2 – x^2-25/x-4

Question

rút gọn giúp mình với
(x-5)^4/(4-x)^2 – x^2-25/x-4

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-07T10:54:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:55:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T10:55:47+00:00

  Đáp án: $A= \dfrac{(x-5)(x^3-16x^2+74x-105)}{(x-4)^2}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $A=\dfrac{(x-5)^4}{(4-x)^2}-\dfrac{x^2-25}{x-4}$

  $\to A=\dfrac{(x-5)^4}{(x-4)^2}-\dfrac{(x-5)(x+5)}{x-4}$

  $\to A=\dfrac{x-5}{x-4}(\dfrac{(x-5)^3}{x-4}-(x+5))$

  $\to A=\dfrac{x-5}{x-4}\cdot \dfrac{(x-5)^3-(x+5)(x-4)}{x-4}$

  $\to A=\dfrac{x-5}{x-4}\cdot \dfrac{x^3-16x^2+74x-105}{x-4}$

  $\to A= \dfrac{(x-5)(x^3-16x^2+74x-105)}{(x-4)^2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )