Rút gọn mệnh đề quan hệ của câu sau: That is the news which surprised us most

Question

Rút gọn mệnh đề quan hệ của câu sau:
That is the news which surprised us most

in progress 0
Rylee 2 giờ 2021-09-09T02:12:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T02:14:15+00:00

  That is the news surprising us most.

  Theo mình là thế, chúc bạn học tốt.

  0
  2021-09-09T02:14:24+00:00

  That is the news surprising us most

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )