rút gọn phân số 5/10 10/5

Question

rút gọn phân số 5/10
10/5

in progress 0
Ayla 4 tháng 2021-08-19T18:42:56+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:44:35+00:00

   `5/10` rút gọn tối đa là `1/2`

   `10/5` rút gọn tối đa là `2`

  0
  2021-08-19T18:44:40+00:00

  Đáp án:

  `5/10` `=` `1/2`

  `10/5` `= 2`

  Giải thích các bước giải:

  `5/10` `=` `5 : 5/ 10 : 5` `=` `1/2`

  `10/5` `=` `10 : 5/ 5 : 5` `=` `2/1` `= 2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )