RÚT GỌN PHÂN SỐ SAU 20012001 ————— 20022002 và 121121121 —————– 123123123

Question

RÚT GỌN PHÂN SỐ SAU
20012001
—————
20022002

121121121
—————–
123123123

in progress 0
Mackenzie 6 ngày 2021-12-04T05:42:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:43:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   20012001         20012001: 10001            2001  

  _____________ = ———————-=    ———

  20022002           20022002:10001              2002

   

  121121121        121121121:1001001            121 

  ————-=  —————————=  ———-

  123123123         123123123:1001001           123

  0
  2021-12-04T05:44:10+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  $\frac{20012001}{20022002}$ =$\frac{20012001÷10001}{20022002÷10001}$ =  $\frac{2001}{2002}$

  $\frac{121121121}{123123123}$ = $\frac{121121121 ÷ 1001001}{123123123 ÷ 1001001}$ = $\frac{121}{123}$ 

  Vậy rút gọn phân số $\frac{20012001}{20022002}$ ta được $\frac{2001}{2002}$

  và rút gọn phân số $\frac{121121121}{123123123}$ ta được$\frac{121}{123}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )