Rút gọn rồi tính a)5 $\sqrt{(-2)^{4}}$ b)-4 $\sqrt{(-3)^{6}}$

Question

Rút gọn rồi tính
a)5 $\sqrt{(-2)^{4}}$
b)-4 $\sqrt{(-3)^{6}}$

in progress 0
Valerie 4 tuần 2021-09-05T17:49:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:50:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, `5sqrt{(-2)^4}`

  `=5.2^2=5.4=20`

  b,`-4sqrt{(-3)^6}`

  `=-4.3^3=-4.27=-108`

  $@dragonh$

  0
  2021-09-05T17:51:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)5 $\sqrt[]{(-2)}$ $^{4}$ 

  = 5.$\sqrt[]{2^4}$ =$\sqrt[]{(2^2)^2}$ = $5^{}$ .$2^{2}$ = 20

  b) -4$\sqrt[]{(-3)^6}$ = -4.$\sqrt[]{3^6}$ =-4.$\sqrt[]{(3^3)^2}$ =$ -4^{}$. $3^{3}$ = -4.27=-108

  cho mik câu trả lời hay nhất + cảm ơn, nhes!!

  học tốt!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )