Rút ra những điểm khác nhau giữ phong trào cần vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ 20

Question

Rút ra những điểm khác nhau giữ phong trào cần vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ 20

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-20T13:37:53+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:39:39+00:00

  phong trào cần vương

  Mục đích

  Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến.

  Thành phần lãnh đạo

  Văn thân, sĩ phu phong kiến yêu nước.

  Phương thức hoạt động

  Vũ trang

  Tổ chức

  Theo tư tưởng, lề lối phong kiến

  Lực lượng tham gia

  Đông, nhưng hạn chế về tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội.

  cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ 20

  Mục đíchĐánh Pháp, giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội.

  Thành phần lãnh đạoNhà Nho yêu nước tiếp thu được nền học vấn mới của phương Tây, nhiều tầng lớp xã hội mới hình thành sau khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

  Phương thức hoạt độngVũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách.

  Tổ chứcBiến đấu tranh giai cấp thành tổ chức chính trị sơ khai.

  Lực lượng tham giaNhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )