S=2+2^2+2^3+2^4+2^5+…+2^98+2^99 chứng minh biểu thức S chia hết cho 14

Question

S=2+2^2+2^3+2^4+2^5+…+2^98+2^99 chứng minh biểu thức S chia hết cho 14

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-07-23T08:36:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:37:58+00:00

  S= 2+2²+2³+…+$2^{99}$

  = ( 2+2²+2³)+…+( $2^{97}$+$2^{98}$$2^{99}$)

  = 14+…+$2^{96}$.( 2+2²+2³)

  = 14+…+$2^{96}$.14

  = 14.( 1+…+$2^{96}$)⋮ 14

  Vậy S⋮ 14

  0
  2021-07-23T08:38:37+00:00

  S=2+2^2+2^3+2^4+2^5+…+2^98+2^99

    =(2+2^2+2^3)+(2^4+2^5+2^6+2^7)+…+(2^96+2^97+2^98+2^99)

    =(2+2^2+2^3)+2^4(2+2^2+2^3)+…+2^96(2+2^2+2^3)

    =(2+2^2+2^3)(1+2^4+….+2^96)

    =14.(1+2^4+….+2^96) ⋮ 14

  =>S ⋮ 14

  Vậy biểu thức S chia hết cho 14.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )