Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng: A. Thủy phân trong môi trường axit B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường C. Với AgNO3 trong dung dịch NH3 D. Với

Question

Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng:
A. Thủy phân trong môi trường axit
B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
C. Với AgNO3 trong dung dịch NH3
D. Với dung dịch NaCl

in progress 0
Savannah 2 tuần 2021-11-26T18:07:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:08:13+00:00

  Đáp án:B

   

  0
  2021-11-26T18:08:38+00:00

  Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng:

  A. Thủy phân trong môi trường axit

  B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  C. Với AgNO3 trong dung dịch NH3

  D. Với dung dịch NaCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )