Sai = 1 sao ???? ok:)))) Những tác phẩm nổi tiếng của cụ Lê Quý Đôn là * Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục. Đại

Question

Sai = 1 sao ???? ok:))))
Những tác phẩm nổi tiếng của cụ Lê Quý Đôn là *
Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục.
Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, Gia Định thành thông chí.
Đại Việt thông sử, Phủ Biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục.
Nhất thống dư địa chí, Phủ Biên tạp lục, Đại Việt sử ký toàn thư.
Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX là *
Tranh Đông Hồ.
Tranh Sơn mài.
Tranh Hàng Trống.
Tranh Thủy mặc.
Nhân vật lịch sử Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực *
Sử học
Văn học.
Y học.
Nghệ thuật.

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-10-16T01:00:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:02:28+00:00

  Câu 1:Những tác phẩm nổi tiếng của cụ Lê Quý Đôn là *

  =>Đáp án là C: Đại Việt thông sử, Phủ Biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục.

  Câu 2:Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX là *

  =>Đáp án A :Tranh Đông Hồ

  Câu 3:Nhân vật lịch sử Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực *

  =>Đáp án C :Y học 

  0
  2021-10-16T01:02:29+00:00

  Những tác phẩm nổi tiếng của cụ Lê Quý Đôn là

  Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, Gia Định thành thông chí.

  Đại Việt thông sử, Phủ Biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục.

  Nhất thống dư địa chí, Phủ Biên tạp lục, Đại Việt sử ký toàn thư.

  Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX là *

  Tranh Đông Hồ.

  Tranh Sơn mài.

  Tranh Hàng Trống.

  Tranh Thủy mặc.

  Nhân vật lịch sử Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực *

  Lê Hữu Trác là Hải Thượng Lãn Ông nha bạn

  Sử học

  Văn học.

  Y học.

  Nghệ thuật.

  ĐÚNG 100% NHA

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )