Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Question

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-07-30T04:04:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:06:07+00:00

  Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì:

  ->kiến thức bài học

  0
  2021-07-30T04:06:28+00:00

  Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là nội dung bài học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )