Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử , văn hóa , bao gồm các di tích lịch sử văn hóa , danh lam thắng cảnh , các di vật cổ vật , bảo vật quốc gia được

Question

Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử , văn hóa , bao gồm các di tích lịch sử văn hóa , danh lam thắng cảnh , các di vật cổ vật , bảo vật quốc gia được gọi là gì

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-10T11:30:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:32:13+00:00

  Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử , văn hóa , bao gồm các di tích lịch sử văn hóa , danh lam thắng cảnh , các di vật cổ vật , bảo vật quốc gia được gọi là gì

  → Di sản văn hóa vật thể

  0
  2021-07-10T11:32:36+00:00

  được gọi là di sản văn hóa vật thể.

  Giải thích: Sách CD 7 – Bài 15: Bảo vệ di sản văn hoá.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )